SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet ÖZER
1- KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
Ahmet ÖZER, Seraf ÖZER
2- KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, YENİ KAVRAMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
Aysun CANCAT
3- RESİM SANATI’NDA DOKU

  Özet  
Ayşe Nesrin AKÖREN
4- SANAT FORMLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI VE İZLEYİCİLERDE YARATTIĞI FARKINDALIK

  Özet  
Ayşe İpek ERGENE
5- YEME-İÇME MEKANLARINDA RENK ALGISININ İKİ RESTORAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Burçin ERDI ES
6- RESİMDE HAYVANIN ZOONTOLOJİSİNE DAİR BİR İNCELEME

  Özet  
Buşra İNCİRKUŞ
7- TÜRK GRAFİK SANATINDA KALİGRAFİ

  Özet  
Bülent SALDERAY
8- GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALANA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

  Özet  
Emine YALUR
9- EL LISSITZKY TASARIM ANLAYIŞININ MODERN SAYFA TASARIMINA YANSIMALARI

  Özet  
Emir BATUŞ
10- ÇAĞDAŞ BİR ANLATI FORMU OLARAK VİDEO ART

  Özet  
Evrim ÖZESKİCİ
11- GÜNÜMÜZ SANATINDA TEKRAR OLGUSU: GEÇMİŞ VE GÜNCEL SANAT UYGULAMALARI

  Özet  
Lütfiye BOZDAĞ
12- 2000 SONRASI ORTADOĞUDA YAŞANAN SAVAŞLARIN KADIN SANATÇILARIN ESERLERİNE YANISMASI

  Özet  
Melike Sinem YILMAZ
13- ETKİLEŞİMLİ REKLAM TASARIMI VE BU BAĞLAMDA ÖRNEK REKLAM ANALİZİ

  Özet  
Nazmiye KOYUNCU
14- ACİL SERVİSTE ŞİDDETİ YÖNETMEK SANAT MIDIR

  Özet  
Refik YALUR
15- TİCARİ AFİŞ TASARIMINDA MESAJIN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI

  Özet  
Rıza Ozan EROĞLU
16- MEKÂN VE SINIR İLİŞKİSİ

  Özet  
Suzan DENİZ
17- WRITING BACK AT AUSTEN

  Özet  
Zeynep Eda BÜRGE
18- GRAFİK TASARIMDA TÜKETİCİ ALGISININ OLUŞMASINDA RENGİN ROLÜ

  Özet  
Zeynep HASIRCI, Berna Coşkun ONAN
19- ANASANAT ATÖLYE SEÇİMLERİ VE TUTUMLAR BAĞLAMINDA TEMEL TASARIM DERSİNİ DEĞERLENDİRMEK

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER