BİLDİRİ DETAY

Buşra İNCİRKUŞ
TÜRK GRAFİK SANATINDA KALİGRAFİ
 
İnsanlığın önemli buluşlarından biri olan yazının, mağara resimleriyle başlayıp geliştiği görülmektedir. İletişimin ve ihtiyaçların artmasıyla yazının kullanım alanı da genişlemiştir. İnsanlar her alanda olduğu gibi yazı alanında da en güzelin peşine düşmüşlerdir. Dilimizde güzel yazı anlamına gelen kaligrafi sanatla iç içedir. Birçok medeniyetin kendine has farklı kaligrafi tarzları bulunur. En çok ilgi görenleri, Çin kaligrafisi, İbrani kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Yunan kaligrafisi ve Arap kaligrafisidir. Her kültürün kendine has yazı karakteri olmasının yanı sıra duygu aktarımı da farklılık göstermektedir. Bu bakımdan yazı, duyguları ifade etmede son derece önemli bir iletişim aracı olarak varlık göstermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazıda gelişme kaydetmiş, özellikle güzel yazı yazmak önemli bir bilgi ve yetenek gerektirmiştir. Ayrıca kaligrafi sanatının modern görünüm kazanması da yine teknolojik gelişmeler vasıtasıyla olmuştur. Bu araştırmada, birçok sanat dalında yansımaları olan kaligrafinin ne olduğunu, tarihsel gelişimini, Türk Grafik sanatındaki etkilerini ve şu anki durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Temel yazı karakterlerinden yola çıkarak kaligrafinin gelişim sürecine değinilmektedir. Osmanlı Döneminde Türk Hat sanatının örnekleriyle gelişen Türk Grafik sanatı, son derece önemli sanatçıların bu alanda kendini göstermesini sağlamıştır. Ülkemizde birçok kaligrafi ustası, yazılarında özgünlüğü sağlayarak, yazı sanatının modern görünüm kazanmasını sağlamıştır. Başta İhap Hulusi olmak üzere, Hüseyin Kutlu, Emin Barın ve Savaş Çevik gibi ülkemizde kaligrafinin gelişiminde katkıda bulunan sanatçılar var olmuş ve katkıda bulunmaya devam etmektedir. İnsan var olduğu sürece yaratıcılıkta var olacak, gelecek günlerin getireceği ihtiyaçlarla yazı alanında yeni ve özgün tarzlar oluşturulmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaligrafi, Grafik Sanatı, İletişim 


Keywords: