BİLDİRİ DETAY

Refik YALUR
TİCARİ AFİŞ TASARIMINDA MESAJIN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI
 
Afiş, iletilmek istenilen mesajı izleyiciye duyurma görevini üstlenmiş önemli ve etkili bir iletişim ürünüdür. Bu bağlamda ticari afiş; herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtım aracı olarak tanımlanabilir. Ticari bir ürün, öncelikle logosu ve gerekli ise ambalaj tasarımı yapıldıktan sonra, mutlaka afiş tasarımıyla birlikte ortaya çıkarılmaktadır. Doğru tasarlanılan bir afiş, resmi olarak ürünün duyurusunun yapılmasını sağlar. Afiş tasarımının yaratıcılığında en önemli etkenlerden biri, verilen mesaj ve bu mesajın nasıl verildiğidir. Doğru bir tasarım için tasarımcı, temelde konusu anlam olan göstergebilimden faydalanabilir. Göstergebilim, diğer adı ile semiyotik; göstergelerin algılanmasını ve anlamlandırılmasını sistematik olarak incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle görselin, kelimenin, rengin ya da imgenin anlatmak istediği anlamı bulmasını sağlar. Göstergebilimin göstergeleri özellikle yaratıcı afiş tasarımlarında tasarımcıya kolaylık sağlar. Afiş üzerinde kullanılan yazı, fotoğraf, grafik ve renkler birer göstergedir ve tümü bir arada düşünülerek anlamlandırılır. Kullanılan göstergeler ancak; metafor, mitler, yan anlam, düz anlam ve kodları düşünülerek doğru bir şekilde kullanılır ve anlamlanır. Mesajın en hızlı şekilde iletilmesi gerektiği düşünüldüğünde, afiş tasarımında göstergelerin doğru kullanımının önemi artmaktadır. Bu bağlamda, afişin hitap ettiği kesimin yaş grubu, kültürel, sosyal ve ekonomik durumu, eğitim seviyesi gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, ticari afiş ve tarihçesine değinilerek, afiş üzerindeki göstergelerin doğru okunabilmesi için göstergebilimin inceleme alanı olan “anlam” ve “algı”dan bahsedilecektir. Hem tasarımcı, hem izleyici için yol göstermesi hedeflenerek seçilen örnek ticari afişler anlamlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Afiş, Algı, Anlam, Tasarım, Gösterge 


Keywords: