BİLDİRİ DETAY

Aysun CANCAT
RESİM SANATI’NDA DOKU
 
Bu çalışma; doku kavramına, türlerine, resim sanatındaki yeri ve önemine dair farkındalık yaratmayı amaçlanmıştır. Doku kavramı doğadaki türleri ve resim sanatındaki örnekleriyle değerlendirilmiştir. Doku’nun, nesnenin sadece görünen yüzeyi ve organizayonu ile ilgili olmadığı, iç yapının yansıdığı bütünsel bir dış yapı ile var olduğu tespit edilmiştir. Dokuların, parça ile bütün bağlamında farklı birim-biçimlerle, nesnenin kendi içinde yapısal ve görsel etkinlikleri açısından, işleniş etkisine göre, zamanla ve mekânla ilişkisi bakımından çeşitli türleri vardır. Özellikle, deneysel anlamda doku çalışmaları, sanatçıların sıklıkla tercih ettiği tekniklerden olmuştur. Doğal dokulardan yola çıkan insan, zamanla bu sınırları aşarak kendi seçtiği malzemelerle özgün dokulu eserler ortaya koymuştur. Temel tasarım elemanlarından biri olan doku, yüzeyde oluşturulan bir yüzey değerlendirmesidir. Bir ürünün tasarımında ya da sanatsal bir çalışmada verdiği mesaj ve işlevsellik açısından doku büyük önem taşımaktadır. Doku, bir sanat eserine adeta benlik kazandırmaktadır. Doku, uygun bir şekilde kullanıldığında bir sanat eserine anlam, bir tasarım ürününe ise, işlevsellik kazandırmaktadır. Doku, eserde detay kullanmaya gerek kalmadan kısa zamanda bir cazibe yaratabilmektedir. Örneğin, düz bir yüzey, çeşitli işlemlerle tasarlanarak özgün dokular elde edilebilip daha zengin hale getirilebilmektedir. Bu noktada doku kavramını, doğal/yapay tüm özellikleri, çeşitleri ve estetik etkileriyle tanımak önemlidir. Görselliğe önemli anlam ve açılımlar getiren dokunsal etkiler, sadece sanat alanında değil, insanın hayatının her aşamasında önemli bir yere sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doku, Birim-Biçim, Kolâj 


Keywords: