BİLDİRİ DETAY

Evrim ÖZESKİCİ
GÜNÜMÜZ SANATINDA TEKRAR OLGUSU: GEÇMİŞ VE GÜNCEL SANAT UYGULAMALARI
 
Günümüz sanatında tekrar eden bir sanat olayına tanık olunmaktadır. Günümüzde yeni ve güncel sanat uygulamaları devam ederken bir yandan da geçmişe dönük ifade arayışları sorgulanmaktadır. Sanat fuarlarında, galeride ve bienallerde yeniden doğaya dönüşün izleri ile karşılaşılmaktadır. Araştırmanın amacı geçmiş ve güncel sanat örneklerinin günümüz sanatında yeniden tekrar edilmesine neden olan gerekçeleri ortaya koymaktır. Böylece güncel sanatla günümüz sanatı arasındaki yorum farklılıkları ve sanatçıları değişime iten sebepler ortaya çıkmış olacaktır. Araştırmanın problemleri şu şekilde sıralanabilir: Güncel sanat ve günümüz sanatı arasındaki farklılıklar nelerdir? Sanatçıların yeniden doğaya sığınması ve varlık konularına değinmesiyle enformasyon çağı arasında bir ilişkisi varmıdır? Günümüz sanatında geçmiş ve güncel sanat uygulamalarına bir dönüş mü yaşanmaktadır? Günümüz sanatındaki değişimi tetikleyen unsurların başında enformasyon çağının toplum üzerindeki etkileri yer almaktadır. Hızla teknolojiye ayak uydurmaya çalışan toplumların değişimi her geçen gün daha da artış gözlemlenmektedir. 2000’li yıllarda enstalasyon, dijital, video ve kinetik sanat çalışmalarındaki artışın sebebi bu durumdan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Günümüz sanatında ise tuval resminde hem malzeme odaklı değişimlerin yaşanması hem de ele alınan konuların varlık ve doğa kapsamlı olması bu durumun temel göstergesidir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde araştırmanın kapsam ve konusu 2000’li yıllardan günümüze sanatçı örnekleri ile sınırlandırılmıştır. Güncel sanat ve günümüz sanatı arasında karşılaştırma yapılarak iki sürecin farklı ve benzer olan yanları hakkında bilgi edinilmiştir. Konuyla ilgili olarak alt başlıklar oluşturulmuş ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda güncel sanatla günümüz sanat arasındaki tartışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. Aynı zamanda geçmiş, güncel ve günümüz sanatıyla ilgili kavram farklılıklarından kaynaklanan problemlerinde ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sanat, Güncel Sanat, Günümüz Sanatı, Tekrar, İstanbul Bienali. 


Keywords: