BİLDİRİ DETAY

Emine YALUR
EL LISSITZKY TASARIM ANLAYIŞININ MODERN SAYFA TASARIMINA YANSIMALARI
 
Asıl adı Lazar Markovich Lissitzky olan El Lisitzky ressam, illüstratör, fotoğraf sanatçısı, tipografi ve grafik tasarımcıdır. Sanatçı Tatlin’in Konstrüktivist tarzından, Malevich’in Süprematizm çalışmalarından etkilenerek Konstrüktivizm ve Süprematizm akımlarının öncü sanatçılarından olmuştur. Bu akımlar, 20. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Rusya’dan başlayarak tüm dünyada edebiyat, siyaset, mimari ve görsel sanatlar gibi pek çok alanı kapsamıştır. Bu iki akımın ortak en önemli özelliği de geometrik formlardan elde edilen kompozisyonların oluşturulmasıdır. Sanatçı kompozisyonlarında geometrik formlar ve kontrast ana renkler de kullanarak, çok sayfalı tasarımlarda, yakalaması zor dengeyi asimetrik ve birbirinin aynısı olmayan peş peşe sayfalarla elde etmiş kitap ve sayfa tasarımında kişilikli bir üslup ortaya çıkarmıştır. Kitap kil tabletler, papirusten sonra ancak parşömenin icadıyla ciltli kodex halini almış, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle hurufatların kullanıldığı simetrik ve tekdüze olarak seri üretime geçmiştir. Lissitzky o yıllarda oluşturduğu esnek tipografiyle klasik hurufat dizgisinin dışına çıkarak, günümüz grafik ve sayfa tasarımcıları için öncülük eden tasarımlara imza atmış ve kitabı geleneksel görünümünden uzaklaştırmıştır. Sözcüklerin görerek öğrenileceğini söyleyen sanatçı için tipografi en güçlü tasarım unsurlarından biri haline gelmiştir. Kitap tasarımlarında oldukça etkili bir şekilde kullanmış ve sadece yazı ile (fotoğraf veya görsel kullanmadan) hareketli ve dinamik tasarımlar elde etmeyi başarmıştır. Bu çalışmada, El Lissitzky ve kitap tasarımları incelenecek, kitabın günümüzdeki haline dönüşümüne değinilecek ve Lissizky’in tasarımlarının günümüz modern sayfa tasarımına yansımalarına örnekler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: El Lissitzky, Grafik Tasarım, Kitap, Tipografi, Sayfa Tasarımı 


Keywords: