BİLDİRİ DETAY

Emir BATUŞ
ÇAĞDAŞ BİR ANLATI FORMU OLARAK VİDEO ART
 
1960’lı yıllarda ortaya çıkan Video Art çağdaş sanatın günümüzde en çarpıcı örneklerinden biridir. Toplumsal mesajlar vermeye çalışan sanatçılar özellikle küreselleşme, küresel iklim politikaları, zorunlu göçler ve neden oldukları kültürel travmalar, savaşlar, iletişim sorunları gibi hepimizi ilgilendiren konuları irdelerken, oyuncu, diyalog, senaryo, gibi sinemasal öğeleri kullanmadan bağımsız çalışmalar ortaya koymaktalar. Video Art ürünleri galeri ve müzelerde gösterilen enstalasyon veya kayıtlar üzerinde dağıtılan, DVD, televizyon video monitör ve projeksiyon makinesi ile gösterilen canlı veya önceden kaydedilmiş görüntüler ve ses şeklinde izlenceye sokulabilir. Video Art ismi video kayıt teknolojisinin ilk dönemlerinde kullanılan analog video bant’ tan gelir. Endüstri 4.0’ı yaşadığımız bu günlerde zamanın önemi artarken sanatçılar izleyiciyle hızlı bir iletişime geçebilmek için sanatın çeşitli formlarını denemişlerdir. Video Art’ı sanatçının kendini yansıttığı bir platform olarak düşündüğümüzde düşük maliyeti ile zaman içerisinde izleyiciye ulaşmak için kolay bir form olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Videonun görsel ve işitsel olanaklarını kullanan sanatçılar bazen deneysel, bazen gerçekliği sorgulayarak farklı formlarda eserler üretmeye başlamışlardır. Bu sunumumun sorunsallarından biri, Video Art performanslarının toplumsal mesajlar verirken ne kadar etkili olduğunu, zorunlu göç üzerine yapılan bir Video Art çalışmasıyla göstermektir. Çağdaş sanatın bu çok etkili formunu kullanan sanatçıların sayısının artma nedenlerini ve özünde1960 ‘lı yıllardan bu yana Art Video’ nun gelişimi sunumun diğer önemli tartışma konularındandır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş, Form, Toplumsal, Mesaj 


Keywords: