BİLDİRİ DETAY

Lütfiye BOZDAĞ
2000 SONRASI ORTADOĞUDA YAŞANAN SAVAŞLARIN KADIN SANATÇILARIN ESERLERİNE YANISMASI
 
Sanat tarihi boyunca yok sayılan kadın sanatçılar 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yy başından itibaren varlıklarını kabul ettirmişlerdir. Bugün kadın sanatçılar sanatın her alanında üretimlerine devam etmektedirler. Bu bildiride Ortadoğu’da 2000 yılı sonrasında kadın sanatçıların gözünden tanıklık ettikleri toplumsal olaylar, savaşlar, yıkımlar eleştirel bir çerçevede ele alınacaktır. 2000 yılı sonrası Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Filistin ve Tunus gibi ülkelerde Ortadoğu’da meydana gelen kaos ortamı ve Arap Baharı sonrasında yaşanan yıkım ve savaşların kadın sanatçıların eserlerinde bıraktığı izler üzerinde durulacaktır. Bu incelemede savaş ve yıkımın kadın sanatçıların ruhsal durumlarını nasıl etkilediğini psikolojik ve sosyolojik açıdan ele almayı amaçlayan bildiri ayrıca sanat açısından bir analizi de kaçınılmaz kılmaktadır. Yaşadığımız dönemde ve Türkiye’ye çok yakın bir coğrafyada yakın tarihe kadın sanatçılar üzerinden bakmak, onların eserlerini analiz etme çabası göstermek ve sanat tarihine bıraktıkları çalışmaları sanat ve toplumsal olgular açısından araştırmak hedeflenmektedir. Bu bildiri; Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Filistin ve Tunus gibi ülkelerde 2000 sonrası Arap Baharı ve beraberinde gelen yıkıma tanıklık eden kadın sanatçıların çalışmaları üzerinden okuma yapılarak konuyu tartışmaya açmak, savaş sonucunda ortaya çıkan yıkım ve travmanın kadın sanatçıların eserlerine yansımalarını araştırmak, konuyla ilgili eleştirel bir bakış açısı oluşturmak üzerine akademik bir çalışmayı içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Ortadoğu Politikası, Ortadoğu’da Kadın Sanatçılar, Savaş ve Sanat 


Keywords: