BİLDİRİ PROGRAMI

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

AÇILIŞ/OPENING

17 EKİM/OCTOBER2019

 

KAYIT/REGISTRATION : 8:30 -17:30

 

 

09:30 – 09:45

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

10:30 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:00 – 13:00

 

 

KONGREMİZDE SERGİ KAPSAMINDA BİR WORKSHOP YAPILACAKTIR

 

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 17.10.2019 – 13:00 – 14:30

Salon A/Saloon A                           

Oturum Başkanı(Head of Session)Prof. Dr. Ahmet ÖZER

 

Ahmet ÖZER

KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

Ahmet ÖZER, Seraf ÖZER

KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, YENİ KAVRAMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ

Aysun CANCAT

RESİM SANATI’NDA DOKU

Ayşe Nesrin AKÖREN

SANAT FORMLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI VE İZLEYİCİLERDE YARATTIĞI FARKINDALIK

Ayşe İpek ERGENE

YEME-İÇME MEKANLARINDA RENK ALGISININ İKİ RESTORAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Evrim ÖZESKİCİ

GÜNÜMÜZ SANATINDA TEKRAR OLGUSU: GEÇMİŞ VE GÜNCEL SANAT UYGULAMALARI

Melike Sinem YILMAZ

ETKİLEŞİMLİ REKLAM TASARIMI VE BU BAĞLAMDA ÖRNEK REKLAM ANALİZİ

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 2

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 17.10.2019 – 13:00 – 14:30

Salon B/Saloon B                           

Oturum Başkanı (Head of Session) Uzm. Dr. Nazmiye KOYUNCU

 

Burçin ERDI ES

RESİMDE HAYVANIN ZOONTOLOJİSİNE DAİR BİR İNCELEME

Buşra İNCİRKUŞ

TÜRK GRAFİK SANATINDA KALİGRAFİ

Emine YALUR

EL LISSITZKY TASARIM ANLAYIŞININ MODERN SAYFA TASARIMINA YANSIMALARI

Emir BATUŞ

ÇAĞDAŞ BİR ANLATI FORMU OLARAK VİDEO ART

Nazmiye KOYUNCU

ACİL SERVİSTE ŞİDDETİ YÖNETMEK SANAT MIDIR

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL

SPOR SALONLARINDA EKONOMİK MALİYETİN MEKAN TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MEKAN TASARIMI MALİYET YÖNETİMİ

 Lütfiye BOZDAĞ

 2000 SONRASI ORTADOĞUDA YAŞANAN SAVAŞLARIN KADIN SANATÇILARIN ESERLERİNE YANSIMASI

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 3

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 17.10.2019 – 13:00 – 14:30

Salon C/Saloon C                            

Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Zeynep Eda BÜRGE

Refik YALUR

TİCARİ AFİŞ TASARIMINDA MESAJIN ALGILANMASI VE ANLAMLANDIRILMASI

Rıza Ozan EROĞLU

MEKÂN VE SINIR İLİŞKİSİ

Suzan DENİZ

WRITING BACK AT AUSTEN

Zeynep Eda BÜRGE

GRAFİK TASARIMDA TÜKETİCİ ALGISININ OLUŞMASINDA RENGİN ROLÜ

Zeynep HASIRCI, Berna Coşkun ONAN

ANASANAT ATÖLYE SEÇİMLERİ VE TUTUMLAR BAĞLAMINDA TEMEL TASARIM DERSİNİ DEĞERLENDİRMEK

Bülent SALDERAY

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALANA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Pelin AVŞAR KARABAŞ

İÇE DÖNÜK DUYGULARIN LEKE DEĞERLERİ İLE YANSIMALARI: LİRİK SOYUTLAMA

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 4

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 17.10.2019 – 13:00 – 14:30

Salon E/Saloon E

Oturum Başkanı (Head of Session)Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Brady PERRIN

CULTURAL DYNAMICS OF URBAN FOOD POLICIES

Bradley NORRIS

TELEVISION INDUSTRY IN A MULTI-PLATFORM ENVIRONMENT

IvoMiroslavov YANKOV

MATERIAL AND SENSORY DIMENSIONS OF EVERYDAY NEWS

Tong SUK-CHUL

CONSTRUCTION OF DIGITAL KOREA: THE EVOLUTION OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 21st CENTURY

Arthur WEBB

LIVE STREAMING SERVICES, CHANGING COVERAGE RIGHTS MARKETS AND THE GROWTH OF MEDIA SPORT PORTALS

Muxtar TURANLU

YOUTUBE AS A HYBRID FIELD OF CULTURAL PRODUCTION

Shubin Nikita GRIGORIEVICH

MEDIA, CAPABILITIES AND JUSTIFICATION