1.ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SANAT KONGRESİ

DEĞERLİ KATILIMCILAR

İSTANBUL BİLİM VE AKADEMİSYENLER DERNEĞİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN KONGREMİZ 24-25 ARALIK 2018 HİLTON HOTEL KAYAŞEHİR / İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI “MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ” İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. KONGREMİZE BİLDİRİ VE KARMA SERGİ ESERLER İLE KATILACAK OLAN KATILIMCILARIN AŞAĞIDA LİNKİ BULUNAN KONGREMİZE BİLDİRİ VE ESERLERİNİ GÖNDERMELERİNİ RİCA EDERİZ. KONGREMİZDE KABUL EDİLMİŞ VE KABUL YAZILARI ELLERİNE ULAŞMIŞ OLAN KATILIMCILARIN BİLDİRİLERİ 24-25 ARALIKTAKİ KONGREMİZE AKTARILACAKTIR.


http://www.muhendislikveteknolojiyonetimikongresi.org/
Değerli bilim insanları; Kongremizin ilkinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. İlk kez düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.